Fiziki Güvenlik Tedbirleri

Korumakla görevli olunan bina tesis ve bölgelere istenmeyen şahısların yabancı maddelerin girmesini veya çıkmasını engellemek, bilinen maddelerin haricinde yabancı maddelerin kontrol edilmeden giriş ve çıkışını engellemek, hırsızlık, soygun, sabotaj gibi olayların meydana gelmesini önlemek için oluşturulan maddi önlemlerdir. Caydırıcı olmasının yanında, tehdit meydana geldiğinde tehdidi geciktirerek görevlilerin müdahalesini de sağlamaya eş yarayan tedbirlerdir.

Fiziki güvenlik tedbirleri konuların yerin hassasiyetine, koruma amacına göre arttırılabilir veya azaltılabilir. Personelden önemli ölçüde tasarrufu sağlar. Fiziki güvenlik tedbirlerinin büyük ölçüde alındığı yerlerde suç işleme oranlarında düşüş olduğu gözlemlenmiştir. Fiziki güvenlik sistemlerinin unsurlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

Duvarlar, Beton Engeller:

Korunan yerin özelliğine göre, çevresine duvarlar veya betonla yapılan fiziki engellerdir.

Tel Örgüler

Açık arazide bir bölgeye yapılacak giriş ve çıkışları denetlemek amacıyla kullanılır. Kullanılacak fiziksel engellerin nitelikleri ve yükseklikleri oranında güvenlik artmış olur. Tel örgülerin 3 ayrı amacı vardır: Korunan alana yönelik bir eylem (hırsızlık, sabotaj, vb.) gerçekleştiren kişilerin kaçmalarını engellemek. Tel örgüler yetkisiz girişe teşebbüs eden veya girişe hazırlık yapan şahısların fiziksel ve psikolojik açıdan caydırılmasını Sağlar. engelleyecek yükseklikte olmalıdır. Gerekli noktalarda kapılar açılmalıdır. Ancak bu kapılarda mutlaka nöbetçi bulunmalıdır. Eğer tel örgü çok büyük bir alanı korumada kullanılıyor ise devriye yolları yapılması gerekmektedir. Telin veya kapının dış tarafında elektrik iletişim hattı, istiflenmiş malzeme, ağaç vb. yükseltiler olmamalıdır. Teli aşmanın suç olduğu yeterli büyüklük ve çokluktaki tabelalarla kişilere gösterilmelidir. Korunan alanların mülkiyet ve arazi - sınırlarını belirlemek, - - Bu arazinin içine herhangi bir sebeple, insanların veya hayvanların girişini önlemek, Tel örgüler; korunan yere ve yakınına izinsiz ve kontrolsüz girişleri

Bariyerler:

yükümlü olunan yerlerin ana içeriye giriş ve çıkışa açılan kapının edildiği yere konan fiziki bir engeldir.Özelliği, kişilerin isteğine bağlı olarak açılıp kapanabilmesidir. Giriş kartına sahip araçlarla şahıslar kartlarını cihaza okutmak suretiyle içeri girebilmektedirler Bari yerler acil durumlarda korunan yere giriş ve çıkışı engellemek için de kullanılır.

Aydınlatma Sistemleri:

Gündüz saatlerinde yapılan koruma görevinin karanlık saatlerde de sürdürülmesi amacıyla yapılır. Hırsızlığa ve sabotajlara karşı etkin bir fiziki tedbirdir. Aydınlatma korunan yerin devamlı gözlem altında bulundurulmasını sağlamak için gereklidir. Gerektiği gibi kullanıldığı taktirde görevi kolaylaştırır ve personel kullanımında tasarruf sağlar. Aydınlatma sistemleri korunan yerin özelliğine göre aşağıdaki gibi farklı şekillerde yapılmaktadır: Devamlı Aydınlatma: Karanlık saatlerde belirli bir bölgeyi aydınlatmak için kullanılır.. Bekleme Durumunda Kalınan Aydınlatma: Korunan yerlerde şüpheli faaliyetler olduğunda elle veya otomatik olarak faaliyete geçen aydınlatma şeklidir. Hareket Ettirilebilen Aydınlatma: İhtiyaç duyulduğunda devamlı veya beklemeli aydınlatma sistemlerine yardımcı olmak için kullanılan sistemdir. Taşınabilir veya sabit tipleri vardır. Olağanüstü Durumlarda Aydınlatma: Normal aydınlatma sistemlerinin devre dışı kaldığında kullanılan aydınlatma sistemidir. Aydınlatma sistemlerinin, personelin gözlerini kamaştırmaması ve sisli havalarda fark edilebilmesi bakımından sarı ışık olması tercih edilir.

Kilit Sistemleri

Girişlere engel olmayan ancak girişleri geciktirici vasıta olarak kullanılan sistemlerdir. Anahtarlarla açılan kilit sistemleri olabileceği gibi manyetik olarak da açılan kilit sistemleri mevcuttur.

İkaz Levhaları

Korunan yerlere yetkisiz kişilerin girişlerini engellemek, caydırmak, faydalanan kişileri bilgilendirmek amacıyla uygun mesafeden görülebilecek şekilde asılan levhalardır. ikaz levhaları, korunan bölgeye yaklaşan herkesin rahatlıkla görebileceği, anlayabileceği büyüklükte olmalıdır. Hava şartlarından etkilenmeyecek şekilde olmalıdır. Korunan yerin özelliğine göre kişilerin uyması gerekli kurallar açık ve net bir şekilde ifade etmelidir.

Taşıt Kapıları:

Korunan bölgeye taşıtların giriş ve çıkışlarını belirli yerlerden ve tek yönde yapmalarını kontrol etmek amacıyla, taşıt girişlerinin olduğu yerlerde yapılan fiziki engellerdir. Görevlinin isteğine göre kontrol edilebilen cinsleri olduğu gibi sabit olanları da mevcuttur.